Khóa học

KHÓA HỌC IMPLANT NÂNG CAO VIỆN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y

KHÓA HỌC IMPLANT NÂNG CAO VIỆN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y

1. Ghép xương, nâng xoang 23-25/8 2. Implant vùng thẩm mỹ 11-13/10 3. Phẫu thuật và phục...

Read More

KHÓA ĐÀO TẠO IMPLANT ZYGOMA - NEODENT

KHÓA ĐÀO TẠO IMPLANT ZYGOMA - NEODENT

8/8/2019 - 19/8/2019

Khóa học phức tạp cao nhằm đào tạo các bác sĩ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Implant nha...

Read More

Chuyên mục Khóa học