KHÓA ĐÀO TẠO IMPLANT ZYGOMA - NEODENT


ÐÀO TẠO VỀ IMPLANT ZYGOMA
Chương trình: từ ngày 8/8/2019 - 19/8/2019
Thời gian học: từ ngày 13 - 16/8/2019
Tối đa 06 Bác sĩ tham gia


Chi tiết Chương trình học:Yêu cầu bắt buộc: 
- Nộp CV và giấy chứng nhận chuyên môn về thực hành nha khoa; 
- Ðối với giấy chứng nhận, học viên phải hoàn thành 75% thời lượng khóa học; 
- Có kinh nghiệm trong phẫu thuật phức tạp.Tổng quan khóa học

Tổng quan khóa học:
Khóa học phức tạp cao nhằm đào tạo các bác sĩ  đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực
Implant nha  khoa với các ca phẫu thuật phức tạp để thực hiện các phẫu thuật trên
sống hàm bị tiêu nhiều với các implant xương gò má.
Học tại ILAPEO (The Latin American Institute of Dental Research and Education) TP Curitiba.

Chi tiết Chương trình học:
1. Lịch sử sử dụng Implant Xương gò má.
2. Kỹ thuật phẫu thuật để cố định trụ Implant Xương gò má.
3. Sử dụng 4 trụ Implant Xương gò má và các kỹ thuật lưu giữ.
4. Thực hành cấy ghép trụ Implant Xương gò má trên bệnh nhân.
5. Quy trình trong bệnh viện, điều trị và chuẩn bị trước khi phẫu thuật.
6. Phương pháp điều trị cho xương hàm trên.
7. Các thay thế điều trị cho quy trình nâng xoang và đặt Implant nghiêng thành trước xoang hàm.
8. Cố định implant vào vùng lồi cùng và vùng xương bướm.
9. Các khía cạnh phục hình liên quan đến việc phục hồi xương hàm trên.
10. Các kĩ thuật phẫu thuật đặt trụ implant xương gò má( thực hành )
11. Phẫu thuật trực tiếp
12. Các phương pháp điều trị cho sống hàm trên tiêu xương nhiều ( mô hình )
13. Lịch sử của implant xương gò má, thiết kết đại thể.
14. Phương pháp điều trị cho sống hàm trên tiêu xương nhiều với kĩ thuật GBR / BMP / PRF
15. Các biến chứng khi đặt implant xương gò má 
16. Phương pháp gắn phục hình trên implant xương gò máKhóa học phức tạp cao nhằm đào tạo các bác sĩ 
đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Implant nha khoa với các ca phẫu thuật phức tạp để thực hiện 
các phẫu thuật trên sống hàm bị tiêu nhiều với các implant xương gò má.


Báo Cáo Viên:

1. Luis Eduardo Marques Padovan BDS, MS, PhD


Thạc sĩ và Tiến sĩ phẫu thuật hàm mặt Ðại học UNESP – Federal, Paulista;
Giáo sư chương trình Thạc sĩ về Implant Nha khoa tại ILAPEO
(Latin American Institute of Research and Dental Education)
Prof. Associate Fellow of the AMERICAN ACADEMY OF IMPLANT DENTISTRY – AAID;
Cố vấn khoa học của NEODENT.
CV: www.lattes.cnpq.br/8506423321202833

2. Rubens Moreno de Freitas

Bác sĩ Rubens là giáo sư của chương trình đào tạo nha khoa nâng cao tại ILAPEO và các khóa quốc tế
liên kết Neodent.
Bác sĩ Rubens nhận bằng Bác Sĩ Nha khoa tại đại học Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2008)
và bằng Tiến sĩ nha khoa chuyên về Implant từ UNESP, Araraquara/SP, Brasil (2013)

Chuyên mục Khóa học