KHÓA HỌC IMPLANT NÂNG CAO VIỆN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y


IMPLANT NÂNG CAO NĂM 2019
Với ưu điểm: 
🌿Được chia làm các module tách biệt, kinh phí học tập tách biệt, và cấp chứng chỉ độc lập từng module cho người học dễ dàng lựa chọn

🌿Nội dung chương trình: mỗi module 3 ngày học chuyên sâu (chi tiết xem trong ảnh đính kèm):

✅ 1. Ghép xương, nâng xoang 23-25/8 (thực hành trên đầu dê)

✅ 2. Implant vùng thẩm mỹ 11-13/10

✅ 3. Phẫu thuật và phục hình trên Implant cho bệnh nhân mất răng toàn bộ 13-15/12

🌱ưu đãi: giảm 5% học phí khi đăng ký 2 module, 10% học phí khi đăng ký cả 3 module

🌿các giảng viên là những chuyên gia hàng đầu, tâm huyết, nhiệt tình; tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo; thực hành bài bản

🌿 Chỉ tiêu: 15-20 học viên / 1 module

🌿Đối tượng: Bác sĩ Răng hàm mặt đã học Implant cơ bản

Chương trình bán hàng tặng học phí

Chuyên mục Khóa học