SINH HOẠT ITI CẢ NƯỚC TẠI MADAGUI

13/04/2018 9:31:39 SA


Chương trình sinh hoạt chuyên môn câu lạc bộ ITI Cả nước
Chủ đề: Báo cáo loạt ca lâm sàng


Thời gian sinh hoạt: 13h00 - 14h30
Thời gian giao lưu Tennis: 15h00 - 18h00
Địa điểm: Madagui, Lâm Đồng - Ngày 06/07/2019 (Thứ 7)

Báo cáo viên:


BSCK II Bùi Cúc
Kỹ thuật bảo tồn màng "Chân răng" root membrane technique

Th.s Đoàn Thanh Tùng
Implant tức thì vùng thẩm mỹ

Th.s Bs. Đoàn Vũ
Implant tức thì vùng thẩm mỹ


Thư mời bác sỹ:




Chuyên mục Tin tức SIV | Straumann group